ติดต่อเรา
 
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสวายพิทยาคม 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530928
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032014
รหัส Obec 6 หลัก :
  530928
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวายพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAWAIPITTAYACOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน48 บ้านทับขอน
ตำบล :
  สวาย
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-969314
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
  https://www.sawaipit.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

 โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook