สัญลักษณ์โรงเรียน

Logo

เป็นรูปต้นไม้  มีแสงประกายสีแดงอยู่ภายในวงกลม ล้อมรอบด้วยปรัชญาโรงเรียน ด้านบนมีชฎารัศมี 17 แฉก ข้อความด้านล่างเป็นชื่อของโรงเรียนและจังหวัด

อักษรย่อประจำโรงเรียน

สว.พ.  (SW.P.)โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook