วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 ภายในปี  2562  โรงเรียนสวายพิทยาคม  มุ่งพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณธรรม  นำความรู้  สู่ทักษะชีวิต

 

ปรัชญาประจำโรงเรียน

สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ”  แปลว่า  การมีปัญญาทำให้เกิดสุข

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

ตั้งใจเรียน   เพียรความดี   มีคุณธรรม   นำชุมชน

 

สีประจำโรงเรียน

เขียว – ขาว

สีเขียว  หมายถึง  ความสดใส   ความร่มรื่น   ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และความเอื้อเฟื้อ

สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและจิตวิญญาณของนักเรียน 

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพะยอม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 

 โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook