ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเฝ้าดูสถานการณ์หลัง เฉลิมฉลองเทศการปีใหม่ เพื่อความไม่ประมาทในช่วงสถานการณ์ โรคแพร่เชื้อ โควิิด -19 โรงเรียนสวายพิทยาคม ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 4 - 7 มกราคม 2565
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 5 มกราคม 2565

อ่านแล้ว : คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนสวายพิทยาคม