วารสารประชาสัมพันธ์
วารสารรับมอบรางวัลเงินพระราชทานส่วนพระองค์ สถานศึกษาช่วยสังคมในสถานการณ์โรคแพร่เชื้อโควิด -19 เปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวและสถานที่พักคอย
หมวดหมู่ : วารสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564
อ่านแล้ว : คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนสวายพิทยาคม