ภาพกิจกรรม เรื่อง:พิธีถวายราชสดุดี วันรำลึกวชิราวุธ ประจำปี 2562 โรงเรียนสวายพิทยาคม
พิธีถวายราชสดุดี วันรำลึกวชิราวุธ ประจำปี 2562 โรงเรียนสวายพิทยาคม
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนสวายพิทยาคม วันที่ : 10 ธันวาคม 2562

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือเนตรนารี ได้จัดกิจกรรม "พิธีถวายราชสดุดี วันวิชาวุธ 25 พฤศจิกายน" ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายนของ

ทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยอีกด้วย

เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึงพระกรุณามหาธิคุณอันมีต่อประชาชนผสกนิกรชาวไทย โดยมี นางสาวนิตยาพร  อำนวย

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือโรงเรียนสวายพิทยาคมร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

คลิกดูภาพที่นี่

อ่านแล้ว : 85 คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook