ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 6-8 มกราคม 2563
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 6-8 มกราคม 2563
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนสวายพิทยาคม วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสวายพิทยาคม

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ แคมป์จิระนนท์ จังหวัดสุรินทร์

คลิกดูภาพที่นี่

 

อ่านแล้ว : 74 คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook