ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมเยี่ยมบ้าน พบปะผู้ปกครองสร้างสมานฉันท์ ชุมชนกลมเกลี่ยวเป็นหนึ่งเดียวกัน
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน พบปะผู้ปกครองสร้างสมานฉันท์ ชุมชนกลมเกลี่ยวเป็นหนึ่งเดียวกัน
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนสวายพิทยาคม วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านแล้ว : 42 คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook