ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมศุกร์บุญ สุขใจ
กิจกรรมศุกร์บุญ สุขใจ
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนสวายพิทยาคม วันที่ : 15 มีนาคม 2564

วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสวายพิทยาคมได้จัดกิจกรรมศุกร์บุญ สุขใจ ตักบาตร ทำบุญ เสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งปัน มีสติ สมาธิ ในการใช้ชีวิต 

อ่านแล้ว : 31 คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook