ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสวายพิทยาคม นำโดย นายนิรันดร์ ธรรมคุณ ผู้อำนวยการฝึก
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสวายพิทยาคม นำโดย นายนิรันดร์ ธรรมคุณ ผู้อำนวยการฝึก
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนสวายพิทยาคม วันที่ : 20 มีนาคม 2564

อ่านแล้ว : 51 คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook