ภาพกิจกรรม เรื่อง:วัน พุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสวายพิทยาคม ได้รับโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ ที่จะสร้างบุคลากร สร้างนักเรียน ให้มีคุณภาพ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นำโดย นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง
วัน พุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสวายพิทยาคม ได้รับโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ ที่จะสร้างบุคลากร สร้างนักเรียน ให้มีคุณภาพ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นำโดย นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนสวายพิทยาคม วันที่ : 25 มีนาคม 2564

วัน พุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสวายพิทยาคม ได้รับโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ ที่จะสร้างบุคลากร สร้างนักเรียน ให้มีคุณภาพ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นำโดย นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ประธานกรรมการสหวิทยาเขตปราสาทหิน ทางโรงเรียนสวายพิทยาคมรู้สึกเป็นเกียติและยินดีอย่างยิ่งและพร้อมที่จะขับเคลื่อนศักภาพในทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ชี้แนะแนวทางให้เราชาวสวายพิทยาคม ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ขอบคุณครับ

อ่านแล้ว : 20 คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook