ภาพกิจกรรม เรื่อง:จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19
จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนสวายพิทยาคม วันที่ : 10 กันยายน 2564

วัน พุธ ที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนสวายพิทยาคมทำการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

อ่านแล้ว : คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook