ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนสวายพิทยาคม วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมวัน ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสวายพิทยาคม ทำการเลือกเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านแล้ว : คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนสวายพิทยาคม