ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนสวายพิทยาคม วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมวัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสวายพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อทำความเข้าใจ ทำข้อตกลง ชี้แจงแนวทางประจำปีการศึกษา กับผู้ปกครองเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขอบคุณประธานในพิธี ท่านกำนันชล การะเกษ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอบคุณคุณครูทุกท่าน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่น่ารักทุกคน ร่วมมือกันทำให้งานในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

อ่านแล้ว : คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนสวายพิทยาคม