ผลงานครู
ชื่อผลงาน :ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึก ปีการศึกษา 2561
หมวดหมู่ : ผลงานครู เผยแพร่โดย : โรงเรียนสวายพิทยาคม วันที่ : 19 มิถุนายน 2564
อ่านแล้ว : 108 คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook