ผลงานครู
ชื่อผลงาน :ผู้ฝึกสอนกีฬาโรงเรียนสวายพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา จันลา
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 4 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 61
ชื่อผลงาน :ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา จันลา
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 4 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 51


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook