ผลงานครู
ชื่อผลงาน :ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชญา สมในใจ
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 19 มิถุนายน 2564 อ่านแล้ว : 102
ชื่อผลงาน :ผู้ฝึกสอนกีฬาโรงเรียนสวายพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา จันลา
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 19 มิถุนายน 2564 อ่านแล้ว : 115
ชื่อผลงาน :ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา จันลา
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 19 มิถุนายน 2564 อ่านแล้ว : 102


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook