สำรวจความพึงพอใจ
ดีมาก
 
85.71%
ดี
 
14.29%
พอใช้
 
0.00%
ควรปรับปรุง
 
0.00%


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook